town

Najem długoterminowy samochodów osobowych na potrzeby Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu - przetarg nieograniczony

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.:"Najem długoterminowy samochodów osobowych na potrzeby Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu" prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

UWAGA

Zmiana treści SIWZ - zmiana terminu składania ofert

UWAGA

Zmiana treści SIWZ i sprostowanie

UWAGA

Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ wraz z zawiadomieniem o zmianie treści SIWZ

UWAGA

Informacja z otwarcia ofert z dnia 23 stycznia 2018 roku

UWAGA

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Data utworzenia: 10.01.2018
Ostatnia aktualizacja: Redaktor merytoryczny
Data aktualizacji: 16.02.2018 12:40