town

Najem długoterminowy samochodów osobowych na potrzeby Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu - przetarg nieograniczony

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.:"Najem długoterminowy samochodów osobowych na potrzeby Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu" prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

UWAGA

Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ

Szczegółowe informacje w powyższym zakresie zawiera załącznik pn.: "Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ"

UWAGA

Informacja z otwarcia ofert z dnia 20 grudnia 2017 roku

UWAGA

Informacja o unieważnieniu postępowania z dnia 28 grudnia 2017 roku

Szczegółowe informacje w przedmiotowym zakresie zawiera załącznik pn.: Informacja o unieważnieniu postępowania"

Data utworzenia: 12.12.2017
Ostatnia aktualizacja: Redaktor merytoryczny
Data aktualizacji: 28.12.2017 09:44