town

Linia finansowa II - Wnioski i wzory dokumentów WFR

WAŻNE:

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w siedzibie WFR osobiście, bądź za pośrednictwem pełnomocnika lub innej osoby działającej w imieniu i na rzecz Pośrednika Finansowego.

Osoba składająca dokumentację aplikacyjną musi okazać się ważnym dokumentem tożsamości (dowód osobisty lub paszport),
a w przypadku pełnomocnika lub innej osoby działającej w imieniu i na rzecz Pośrednika Finansowego dodatkowo pełnomocnictwem lub upoważnieniem do występowania w imieniu Pośrednika Finansowego w sprawach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

WAŻNE:
Do dokumentacji aplikacyjnej należy dołączyć podpisany przez Pośrednika Finansowego spis przedkładanych dokumentów.