- Wielkopolski Fundusz Rozwoju WFR - https://www.wfr.org.pl -

GO TO BRAND

Konkurs na dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 3.3.3. PO IR: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go To Brand.