- Wielkopolski Fundusz Rozwoju WFR - https://www.wfr.org.pl -

Chcesz rozwinąć firmę? Skorzystaj z pomocy WFR

Rozwój firmy wiąże się najczęściej z dużymi inwestycjami. Dla mniejszych firm zebranie znaczącej kwoty bardzo często jest barierą, której samodzielnie nie są w stanie pokonać. Sprawdźmy więc, kto i w jaki sposób może skorzystać z produktów finansowych oferowanych przez Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. (WFR) oraz jakie  inne formy finansowania zwrotnego i bezzwrotnego są dostępne na rynku.

Rodzaje dofinansowania na rozwój firmy

Zebranie odpowiedniego kapitału na inwestycje jest częstym problemem mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Własne oszczędności czy pożyczka od rodziny mogą okazać się niewystarczające do sfinansowania nowej działalności gospodarczej w jej początkowej fazie rozwoju. W takiej sytuacji konieczne staje się skorzystanie z zewnętrznych form finansowania. Sprawdźmy więc, jakie możliwości ma przedsiębiorca poszukujący zastrzyku gotówki:

To właśnie środki zwrócone z programów JESSICA i JEREMIE zostały przeznaczone na pożyczki udzielane przez WFR.

Jak rozwinąć firmę z WFR?

Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. jest jednostką powołaną przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Oferta skierowana jest do regionalnych przedsiębiorców z sektora MŚP.

Dwa podstawowe oferowane przez nas produkty finansowe to Pożyczka Regionalna [2] oraz Pożyczka Ekspansja [3]. Pożyczka Regionalna skierowana jest do przedsiębiorstw, które już realizują albo mają zamiar realizować zamówienia publiczne. Z kolei Pożyczka Ekspansja to produkt o charakterze inwestycyjnym i/lub obrotowym, skierowany do wielkopolskich firm, które planują swój rozwój na rynkach zagranicznych. Obie pożyczki oferowane przez WFR cechują się preferencyjnym oprocentowaniem oraz długim okresem spłaty. W przypadku Pożyczki Ekspansja okres spłaty to 15 lat, a wymagany wkład własny to maksymalnie 20% wartości pożyczki. Z kolei Pożyczka Regionalna może być spłacana nawet przez 20 lat a jej okres spłaty skorelowany jest z warunkami wynikającymi z zamówienia publicznego. Pożyczka Regionalna  nie zobowiązuje przedsiębiorcy do wniesienia wkładu własnego.

Innowacje w przedsiębiorstwie – jak można wykorzystać pożyczkę z WFR?

Misą Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. jest prowadzenie działań na rzecz rozwoju regionu i udzielanie wsparcia finansowego sektorowi MŚP.

O szczegółach i zaletach tej pożyczki pisaliśmy we wcześniejszym artykule: Pożyczka Ekspansja – co to jest i jak ją uzyskać? [4]

Fundusz aktywnie wspiera również tych przedsiębiorców z regionu wielkopolskiego, którzy zamierzają ubiegać się o realizację zamówienia publicznego lub już realizują takie zamówienie. Dzięki pozyskanym środkom, przedsiębiorca zwiększa swój potencjał finansowy, który często jest elementem niezbędnym podczas ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego. Więcej na temat tego produktu, napisaliśmy w artykule:  Jak pozyskać fundusze na rozwój firmy MŚP? [5]