Zamówienia publiczne - okiem eksperta

Stan epidemii, który obowiązuje w Polsce w związku z pandemią koronawirusa wpływa na wiele obszarów działalności, w tym na proces udzielania i wykonywania zamówień publicznych. Trudna sytuacja wymagała od ustawodawcy dość szybkiej reakcji, stąd w tzw. specustawie, tj. ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem …

Czytaj Więcej...

Co zrobić żeby skutecznie złożyć ofertę wspólną w postępowaniu przetargowym? Wykonawcy chcący z powodzeniem wystartować w przetargu publicznym, po zapoznaniu się z treścią dokumentacji postępowania, w tym szczególnie w zakresie warunków udziału w postępowaniu, muszą zweryfikować i ocenić, czy są w stanie wykazać, że spełniają te warunki udziału samodzielnie, czy też potrzebują …

Czytaj Więcej...

Jak przygotować się do wzięcia udziału w postępowaniu przetargowym? Ustawa Prawo zamówień publicznych (dalej Pzp) to główny akt prawny regulujący proces przetargowy. Podmioty zobligowane do jej stosowania, zwane zamawiającymi, dla możliwości zawarcia umowy, muszą przeprowadzić formalną procedurę wyboru wykonawcy w jednym z trybów postępowania opisanych w ustawie. Podstawowe tryby przeprowadzenia postępowania to …

Czytaj Więcej...