Porady ekspertów

Realizacja nadrzędnego celu ustawy Prawo restrukturyzacyjne, czyli „uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika przez umożliwienie mu restrukturyzacji w drodze zawarcia układu z wierzycielami, a w przypadku postępowania sanacyjnego – również przez przeprowadzenie działań sanacyjnych, przy zabezpieczeniu słusznych praw wierzycieli” nie jest łatwa w praktyce. Analizowane przypadki otwartych postępowań restrukturyzacyjnych potwierdzają, że skuteczne uzdrowienie przedsiębiorstwa …

Czytaj Więcej...

Ustawa o uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym, po podpisaniu przez Prezydenta stanowi zupełnie nową jakość w stosunkach gospodarczych w Polsce. Najważniejsze zapisy Przedsiębiorca samodzielnie otwiera postępowanie o zatwierdzenie układu po obwieszczeniu tego faktu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym i po podpisaniu umowy z licencjonowanym doradcą restrukturyzacyjnym. Od dnia obwieszczenia w MSiG i wskazania dnia …

Czytaj Więcej...