Porady ekspertów

Trudno dziś w Polsce o znalezienie obszaru życia gospodarczego, w którym nie mamy do czynienia ze znaczącym wzrostem cen. Pomijając ilość powodów z jakich owe wzrosty cen wynikają, warto przez chwilę przenalizować powody rosnących kosztów energii, która bezpośrednio wpływa na cenę wielu dóbr z jakich korzystamy na co dzień. Co więcej – …

Czytaj Więcej...

  Zachęcamy do zapoznania się z artykułem o istocie, roli i znaczeniu samorządu gospodarczego – autorstwa Wojciecha Kruka – Prezydenta Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej, przedsiębiorcy, polityka i aktywnego uczestnika życia gospodarczego wielu organizacji biznesowych. Publikacja ta jest zbiorem osobistych spostrzeżeń i uwag Prezydenta Kruka, opartych o jego wieloletnią praktykę, wiedzę wynikająca z kontaktów z …

Czytaj Więcej...

Znowelizowana ustawa Prawo upadłościowe wprowadziła od 1 stycznia 2016r. nową procedurę sprzedaży przedsiębiorstwa niewypłacalnego dłużnika, jego zorganizowanej części lub składników majątkowych stanowiących znaczącą część przedsiębiorstwa. Stanowi o tym art. 56 a ustawy Prawo upadłościowe. Kilka zdań o pre-packu Do wniosku o ogłoszenie upadłości dołącza się wniosek o zatwierdzeniu warunków sprzedaży przedsiębiorstwa wraz …

Czytaj Więcej...

Realizacja nadrzędnego celu ustawy Prawo restrukturyzacyjne, czyli „uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika przez umożliwienie mu restrukturyzacji w drodze zawarcia układu z wierzycielami, a w przypadku postępowania sanacyjnego – również przez przeprowadzenie działań sanacyjnych, przy zabezpieczeniu słusznych praw wierzycieli” nie jest łatwa w praktyce. Analizowane przypadki otwartych postępowań restrukturyzacyjnych potwierdzają, że skuteczne uzdrowienie przedsiębiorstwa …

Czytaj Więcej...

Ustawa o uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym, po podpisaniu przez Prezydenta stanowi zupełnie nową jakość w stosunkach gospodarczych w Polsce. Najważniejsze zapisy Przedsiębiorca samodzielnie otwiera postępowanie o zatwierdzenie układu po obwieszczeniu tego faktu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym i po podpisaniu umowy z licencjonowanym doradcą restrukturyzacyjnym. Od dnia obwieszczenia w MSiG i wskazania dnia …

Czytaj Więcej...