BIP / Zamównienia Publiczne

Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu Zapytanie ofertowe na obsługę informatyczną Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu w roku 2018 UWAGA Odpowiedzi na pytania co do treści Zapytania ofertowego oraz informacja o przedłużeniu terminu do składania ofert do 29 grudnia do godziny 13:00 Szczegółowe …

Czytaj Więcej...

Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. Zapytanie ofertowe na zorganizowanie i przeprowadzenie dwusemestralnych studiów podyplomowych oraz szkoleń dla pracowników Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu Uwaga Odpowiedzi na pytania co do treści Zapytania ofertowego oraz informacja o przedłużeniu terminu do składania ofert Szczegółowe informacje w powyższym zakresie zawiera …

Czytaj Więcej...

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Rezerwacja, sprzedaż i sukcesywna dostawa biletów lotniczych na rzecz Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu w 2018 roku” , prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. UWAGA Informacja z otwarcia ofert z dnia 20 grudnia 2017 roku UWAGA Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Załączniki:

Czytaj Więcej...

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.:”Najem długoterminowy samochodów osobowych na potrzeby Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu” prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. UWAGA Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ Szczegółowe informacje w powyższym zakresie zawiera załącznik pn.: „Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ” UWAGA Informacja z otwarcia ofert …

Czytaj Więcej...

Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (DZ. U. z 2017 r., poz.1579) na usługi społeczne pn.: „ Świadczenie usług prawnych dla Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju sp. z …

Czytaj Więcej...

Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. z o. o. Zapytanie ofertowe na zakup, dostawę i montaż mebli biurowych dla Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju sp. z o. o. Załączniki:

Czytaj Więcej...

Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. Załączniki:

Czytaj Więcej...

Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. Zapytanie ofertowe na rezerwację, sprzedaż i sukcesywną dostawę biletów lotniczych na rzecz Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. w 2017 roku. Załączniki:

Czytaj Więcej...

Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. Zapytanie ofertowe na sukcesywną dostawę artykułów biurowych i chemicznych dla Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. w roku 2017 Załączniki:

Czytaj Więcej...

Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. Załączniki:

Czytaj Więcej...