BIP / Zamównienia Publiczne

Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu Zapytania Ofertowe na zorganizowanie i przeprowadzenie kursów języka angielskiego dla pracowników Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. Uwaga Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Czytaj Więcej...

Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu Zapytania Ofertowe na wykonanie i dostarczenie materiałów promocyjnych (tzw. gadżetów reklamowych) dla Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. UWAGA Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Czytaj Więcej...

Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu Zapytanie ofertowe na rezerwację, sprzedaż i sukcesywną dostawę biletów lotniczych na rzecz Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu w 2019 roku.

Czytaj Więcej...

Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu Zapytanie ofertowe na sukcesywną dostawę artykułów biurowych dla Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu w roku 2019

Czytaj Więcej...

Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu Zapytanie ofertowe na sukcesywną dostawę artykułów chemicznych dla Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu w roku 2019

Czytaj Więcej...

Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu Zapytanie ofertowe na na sukcesywne świadczenie usług cateringowych w roku 2019 dla Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, z podziałem na części

Czytaj Więcej...

Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu Zapytanie ofertowe na obsługę informatyczną Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu w roku 2019 Załączniki:

Czytaj Więcej...

Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu Zapytanie ofertowe na publikację ogłoszenia prasowego na rzecz Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu z podziałem na części UWAGA Odpowiedzi na pytania co do treści Zapytania ofertowego oraz informacja o przedłużeniu terminu do składania ofert do 14 listopada …

Czytaj Więcej...

Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. z o.o.z siedzibą w Poznaniu Zapytanie ofertowe na produkcję filmów i spotów reklamowych na rzecz Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o.z siedzibą w Poznaniu UWAGA Odpowiedzi na pytania co do treści Zapytania ofertowego Szczegółowe informacje w powyższym zakresie zawiera załącznik pt.: „Odpowiedzi na pytania co do treści Zapytania …

Czytaj Więcej...

Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. z o.o.z siedzibą w Poznaniu Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę urządzeń elektronicznych oraz oprogramowania dla Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu z podziałem na części Załączniki:

Czytaj Więcej...