BIP / Zamównienia Publiczne

Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu Zapytanie ofertowe na produkcję oraz emisję telewizyjnego spotu reklamowego o produktach finansowych Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. oraz lokowanie wywiadów eksperckich w telewizyjnym paśmie na żywo.   UWAGA Informacja o unieważnieniu postępowania

Czytaj Więcej...

Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu Zapytanie ofertowe na produkcję i emisję 45 sekundowego radiowego spotu reklamowego o produktach finansowych Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o.   UWAGA Informacja o unieważnieniu postępowania

Czytaj Więcej...

Wybór Pośredników Finansowych w celu wdrażania produktów finansowych o charakterze pożyczkowym wspierających rozwój MŚP z obszaru województwa wielkopolskiego Postępowanie dostępne jest na platformie zakupowej pod adresem: https://wfr.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/173800/wybor-posrednikow-finansowych-w-celu-wdrazania-produktow-finansowych-o-charakterze-pozyczkowym-wspierajacych-rozwoj-msp-z-obszaru-wojewodztwa-wielkopolskiego-1 Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. z o.o.  informuje, że transmisja online z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wybór Pośredników Finansowych w celu …

Czytaj Więcej...

Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu Zapytanie ofertowe na obsługę prawną Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu w roku 2020

Czytaj Więcej...

Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu Zapytanie ofertowe na obsługę informatyczną Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu w roku 2020

Czytaj Więcej...

Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup i dostarczenie sprzętu komputerowego z oprogramowaniem, urządzeń i oprogramowania dotyczącego rozbudowy i aktualizacji systemu informatycznego oraz urządzeń elektronicznych, multimedialnych dla Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu z podziałem na części

Czytaj Więcej...

Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu Zapytanie ofertowe na na zakup, dostawę i montaż mebli biurowych dla Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. UWAGA Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Czytaj Więcej...

Świadczenie przez Pośredników Finansowych usługi pośrednictwa finansowego w zakresie udzielania poręczeń dla MŚP z województwa wielkopolskiego reporęczanych przez WFR Postępowanie dostępne jest na platformie zakupowej pod adresem : https://wfr.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/148332/swiadczenie-przez-posrednikow-finansowych-uslugi-posrednictwa-finansowego-w-zakresie-udzielania-poreczen-dla-msp-z-wojewodztwa-wielkopolskiego-reporeczanych-przez-wfr-1

Czytaj Więcej...

Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu Zapytanie ofertowe na zorganizowanie i przeprowadzenie kursów języka angielskiego dla kadry zarządzającej oraz pracowników Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. UWAGA Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Czytaj Więcej...