BIP / Zamówienia Publiczne

Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu: Zamówienie publiczne w trybie art. 214 ust. 1 pkt 12) ustawy Prawo zamówień publicznych na Wybór Pośrednika Finansowego, który będzie wdrażał wsparcie pożyczkowe dedykowane MŚP z województwa wielkopolskiego.  

Czytaj Więcej...

Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu: Zapytanie ofertowe na sukcesywną dostawę artykułów chemicznych dla Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o.  

Czytaj Więcej...

Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu: Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi w zakresie sprzątania pomieszczeń biurowych Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o.

Czytaj Więcej...

Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu: Zapytanie ofertowe na obsługę informatyczną Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu

Czytaj Więcej...

Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu Zapytanie ofertowe na hosting aplikacji WFRSystem na dedykowanym serwerze wirtualnym wraz z zapewnieniem certyfikatu bezpieczeństwa ważnego przez min. 12 miesięcy z usługami administracyjnymi serwera i aktualizacją bibliotek i frameworków aplikacji do najnowszej wersji.

Czytaj Więcej...

Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu Zapytanie ofertowe na modernizację strony internetowej www.wfr.org.pl dla Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu

Czytaj Więcej...

Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu Zapytanie ofertowe – BEZGOTÓWKOWY ZAKUP PALIW, PRODUKTÓW I USŁUG POZAPALIWOWYCH PRZY UŻYCIU KART PALIWOWYCH NA POTRZEBY EKSPLOATACJI SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH WIELKOPOLSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W POZNANIU W ROKU 2022-2023

Czytaj Więcej...

Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu Zapytanie ofertowe – AKTUALIZACJA KSIĘGI ZNAKU I SYSTEMU IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ ORAZ MODERNIZACJA STRONY INTERNETOWEJ WWW.WFR.ORG.PL DLA WIELKOPOLSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W POZNANIU Z PODZIAŁEM NA CZĘŚCI

Czytaj Więcej...

Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu ZAPYTANIE OFERTOWE NA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA WRAZ Z ZAPEWNIENIEM NOCLEGU DLA PRACOWNIKÓW WIELKOPOLSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU SP. Z O.O.

Czytaj Więcej...

Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu ZAPYTANIE OFERTOWE NA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA WRAZ Z ZAPEWNIENIEM NOCLEGU DLA PRACOWNIKÓW WIELKOPOLSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU SP. Z O.O.

Czytaj Więcej...