BIP / Zamówienia Publiczne

Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu Zapytanie ofertowe na sukcesywną dostawę artykułów chemicznych dla Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.  

Czytaj Więcej...

Dokumentacja z postępowania znajduje się na Platformie zakupowej pod adresem: https://wfr.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/240434/najem-dlugoterminowy-samochodow-osobowych-na-potrzeby-wielkopolskiego-funduszu-rozwoju-sp-z-o-o-z-siedziba-w-poznaniu-1 Przetarg prowadzony jest w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt. 1) ustawy Prawo zamówień publicznych.

Czytaj Więcej...

Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu Zapytanie ofertowe na obsługę informatyczną Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Czytaj Więcej...

Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu Zapytanie ofertowe o świadczenie usługi w zakresie sprzątania pomieszczeń biurowych Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. w roku 2021.

Czytaj Więcej...

Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu Zapytanie ofertowe na bezgotówkowy zakup paliw, produktów i usług pozapaliwowych przy użyciu kart paliwowych na potrzeby eksploatacji samochodów służbowych Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu w roku 2021. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Czytaj Więcej...

Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu Zapytanie ofertowe na realizację w okresie 12 miesięcy od daty podpisania umowy przez Wykonawcę zadania:  Hosting aplikacji WFRSystem na dedykowanym serwerze wirtualnym wraz z zapewnieniem certyfikatu bezpieczeństwa ważnego przez min. 12 miesięcy z usługami administracyjnymi serwera i aktualizacją bibliotek i frameworków aplikacji …

Czytaj Więcej...

Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu Zapytanie ofertowe na świadczenie usług dostępu do Internetu, świadczenie usług telefonicznych w technologii VoIP, oraz świadczenie usługi wirtualnej centrali telefonicznej dla Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Czytaj Więcej...

Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku oraz okres od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku oraz analizy sytuacji majątkowo – finansowej …

Czytaj Więcej...

Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu Zapytanie ofertowe  na zakup i dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i akcesoriami dla Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Czytaj Więcej...