BIP / Władze Spółki

Zarząd

Wojciech Marcinkiewicz – Prezes Zarządu
Katarzyna Kierzek-Koperska – Wiceprezes Zarządu

Rada Nadzorcza

W skład Rady Nadzorczej wchodzą:
Wojciech Kulak – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Marek Baumgart – Członek Rady Nadzorczej
Mirosława Katarzyna Kaźmierczak – Członek Rady Nadzorczej
Tobiasz Adam Kowalczyk – Członek Rady Nadzorczej
Leszek Sobieski – Członek Rady Nadzorczej
Bartosz Zawieja – Członek Rady Nadzorczej

Zgromadzenie Wspólników

Województwo Wielkopolskie