BIP / Władze Spółki

Zarząd

W skład Zarządu wchodzą:
Hubert Zobel – Prezes Zarządu
Wojciech Marcinkiewicz – Wiceprezes Zarządu
Jarosław Sierszchulski – Wiceprezes Zarządu

Rada Nadzorcza

W skład Rady Nadzorczej wchodzą:
Wojciech Kulak – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Marek Baumgart – Członek Rady Nadzorczej
Mirosława Katarzyna Kaźmierczak – Członek Rady Nadzorczej
Tobiasz Adam Kowalczyk – Członek Rady Nadzorczej

Zgromadzenie Wspólników

Województwo Wielkopolskie