town

Aktualności

29.12.2017

28 grudnia 2017 r. Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. z o. o. podpisał Porozumienie z Korporacją Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A.

Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. reprezentowali: Piotr Stolarczyk Wiceprezes Zarządu i Janusz Władyczak Wiceprezes Zarządu, natomiast Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. z o.o.:  Hubert Zobel Prezes Zarządu oraz Jarosław Sierszchulski Wiceprezes Zarządu.

Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. od ponad 25 lat ubezpiecza transakcje handlowe polskich przedsiębiorców.

więcej >>
20.12.2017

18 grudnia br. w Poznaniu został podpisany List intencyjny pomiędzy Wielkopolskim Funduszem Rozwoju sp. z o.o. i Fundacją Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, której jednostką organizacyjną jest Poznański Park Naukowo -Technologiczny.

Wielkopolski Fundusz Rozwoju reprezentowali Prezes Zarządu Hubert Zobel i Wiceprezes Jarosław Sierszchulski, stronę  Fundacji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza natomiast Prezes Zarządu prof. UAM dr hab. Jacek Guliński i Wiceprezes Zarządu prof. dr hab. Hieronim Maciejewski.

więcej >>
15.12.2017

 „Świat osiągnął punkt krytyczny i albo zresetujemy stare struktury, podejścia i modele działalności, albo grozi nam paraliż lub nawet upadek istniejących instytucji” to motto I Konfrontacji Miejskiej realizowanej w ramach Sieci Wsparcia Rozwoju Gospodarczego Miast Polskich pn. „Konkurencyjność Gospodarcza Miast Drogą do Sukcesu” zorganizowanej przez Krajową Izbę Gospodarczą w dniu 13.12.2017 r. w Warszawie, w której wzięli udział Członkowie Zarządu Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju.

więcej >>
15.12.2017

13 grudnia br. zostało zawarte porozumienie o współpracy pomiędzy Wielkopolskim Funduszem Rozwoju a Krajową Izbą Gospodarczą. W ramach współpracy będą prowadzone, spójne, wzajemnie uzupełniające się, dostosowane do wielkopolskich przedsiębiorców oraz potrzeb nowoczesnej i innowacyjnej gospodarki, działania na rzecz rozwoju i wspierania przedsiębiorczości.

więcej >>
15.12.2017

13 grudnia br. w siedzibie Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie odbyło się podpisanie aneksu do Umowy Operacyjnej, zawartej pomiędzy Wielkopolskim Funduszem Rozwoju sp. z o.o. jako Menadżerem i Bankiem Gospodarstwa Krajowego jako Pośrednikiem Finansowym dla Inicjatywy JESSICA.

więcej >>

Strony