town

Aktualności

15.12.2017

13 grudnia br. zostało zawarte porozumienie o współpracy pomiędzy Wielkopolskim Funduszem Rozwoju a Krajową Izbą Gospodarczą. W ramach współpracy będą prowadzone, spójne, wzajemnie uzupełniające się, dostosowane do wielkopolskich przedsiębiorców oraz potrzeb nowoczesnej i innowacyjnej gospodarki, działania na rzecz rozwoju i wspierania przedsiębiorczości.

więcej >>
15.12.2017

13 grudnia br. w siedzibie Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie odbyło się podpisanie aneksu do Umowy Operacyjnej, zawartej pomiędzy Wielkopolskim Funduszem Rozwoju sp. z o.o. jako Menadżerem i Bankiem Gospodarstwa Krajowego jako Pośrednikiem Finansowym dla Inicjatywy JESSICA.

więcej >>
13.12.2017

12 grudnia br. w pięknych wnętrzach dawnego Pałacu Prymasowskiego w Warszawie Prezesi Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju uczestniczyli w dorocznym podsumowaniu działań w zakresie dyplomacji ekonomicznej realizowanych przez Departament Współpracy Ekonomicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz placówki RP we współpracy z przedstawicielami polskiego biznesu, administracji rządowej, samorządu terytorialnego oraz agencji i instytucji aktywnie działających w obszarze promocji polskiej gospodarki.

więcej >>
GHANA
13.12.2017

GHANA, NAJBARDZIEJ OTWARTE NA ZAGRANICZNE INWESTYCJE PAŃSTWO W AFRYCE - TARGI WEST AFRICA AGROFOOD 2017

więcej >>
Głos wielkopolski
11.12.2017

Dnia 09 grudnia 2017r. w Głosie Wielkopolskim ukazał się artykuł pt." Wielkopolska przedsiębiorczość z kolejną szansą na rozwój". Wersja elektroniczna artykułu dostępna jest tutaj.

więcej >>

Strony