town

Study Tours to Poland – wizyta studyjna w Województwie Wielkopolskim delegacji z Obwodu Charkowskiego z Ukrainy.

Study Tours to Poland – wizyta studyjna w Województwie Wielkopolskim  delegacji z Obwodu Charkowskiego z Ukrainy.

W dniach 19-23 marca 2018 r. w ramach „Study Tours to Poland ”odbyła się wizyta studyjna w Województwie Wielkopolskim podczas,  której Wielkopolskę odwiedziła delegacja z Obwodu Charkowskiego z Ukrainy.  Wśród delegatów partnerskiego regionu Wielkopolski znaleźli się przedstawiciele rady obwodowej, merowie miasteczek,  wójtowie gmin i sołtysi.

20 marca w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego  miał wystąpienie Hubert Zobel Prezes Zarządu Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju, który zaprezentował działalność Funduszu uczestnikom wizyty.

Goście z Ukrainy wyrażali zaciekawienie obszarami zarządzania  rozwojem lokalnym, tworzeniem miejsc pracy a także problematyką samorządności tj.; planowaniem budżetowym, gospodarką gruntami i pozyskiwaniem inwestorów, uczestnictwem w międzynarodowych projektach oraz budowaniem relacji ze społeczeństwem obywatelskim.

Nawiązane kontakty mogą w przyszłości zaowocować bliższą współpracą połączoną  z wizytą w Obwodzie Charkowskim  celem pogłębionej analizy możliwości inwestycyjnych.