Miesiąc: sierpień 2021

Kiedy stanieje prąd ? Historia jednego pytania elektryzującego miliony.

Trudno dziś w Polsce o znalezienie obszaru życia gospodarczego, w którym nie mamy do czynienia ze znaczącym wzrostem cen. Pomijając ilość powodów z jakich owe wzrosty cen wynikają, warto przez chwilę przenalizować powody rosnących kosztów energii, która bezpośrednio wpływa na cenę wielu dóbr z jakich korzystamy na co dzień. Co więcej – …

Czytaj Więcej...

Kolejna Pożyczka Dokończ i Spłać Inwestycję Miejską WFR podpisana

Dzisiaj, 27 sierpnia, zawarliśmy kolejną umowę na Pożyczkę Dokończ i Spłać Inwestycję Miejską. Zarząd WFR podpisał umowę z Klasztorem Franciszkanów w Poznaniu Prowincji Św. Maksymiliana Marii Kolbego Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych w Polsce. Celem przyznanej pożyczki jest prefinansowanie wydatków kwalifikowalnych podlegających refundacji w ramach Projektu dofinansowanego ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego …

Czytaj Więcej...

Pożyczka Dokończ i Spłać Inwestycję Miejską dla Muzeum w Lewkowie

26 sierpnia 2021 r. Wielkopolski Fundusz  Rozwoju sp. z o.o. zawarł z Muzeum w Lewkowie – Zespołem Pałacowo – Parkowym umowę na Pożyczkę Dokończ i Spłać Inwestycję Miejską. Celem przyznanej pożyczki jest prefinansowanie wydatków kwalifikowalnych podlegających refundacji w ramach Projektu dofinansowanego ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach Umowy …

Czytaj Więcej...

LINIA FINANSOWA II dla Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Szanowni Przedsiębiorcy! Jest nam niezmiernie miło poinformować, że Wielkopolski Fundusz Rozwoju zawiera kolejne umowy wspierające MŚP z Wielkopolski. 23 sierpnia 2021r., Zarząd WFR podpisał umowy z Wielkopolską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości na Linię Finansową II. Środki WFR stanowią uzupełnienie wkładu własnego WARP do instrumentów finansowych na rzecz rozwoju MŚP z województwa wielkopolskiego. Finansowanie udzielone w ramach …

Czytaj Więcej...

Wielkopolska Konkurencyjna w Wolsztynie – możliwości rozwoju przedsiębiorców z sektora MŚP

W piątkowe przedpołudnie w wolsztyńskim starostwie, odbyło się kolejne spotkanie z cyklu „Wielkopolska Konkurencyjna – możliwości rozwoju przedsiębiorców z sektora MŚP”. Blisko trzy godziny rozmawialiśmy z przedstawicielami wolsztyńskiego biznesu o szansach i potrzebach ich rozwoju. Obecni podczas wydarzenia Jacek Skrobisz – Starosta Wolsztyński oraz Katarzyna Kierzek Koperska – Wiceprezes WFR, zgodnie podkreślili …

Czytaj Więcej...