town

Zamówienia publiczne

Rezerwacja, sprzedaż i sukcesywna dostawa biletów lotniczych na rzecz Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu w 2018 roku - przetarg nieograniczony

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Rezerwacja, sprzedaż i sukcesywna dostawa biletów lotniczych na rzecz Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu w 2018 roku" , prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

UWAGA

Informacja z otwarcia ofert z dnia 20 grudnia 2017 roku

UWAGA

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Najem długoterminowy samochodów osobowych na potrzeby Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu - przetarg nieograniczony

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.:"Najem długoterminowy samochodów osobowych na potrzeby Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu" prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

UWAGA

Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ

Szczegółowe informacje w powyższym zakresie zawiera załącznik pn.: "Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ"

UWAGA

Informacja z otwarcia ofert z dnia 20 grudnia 2017 roku

UWAGA

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne pn.: „ Świadczenie usług prawnych dla Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu ”.

Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu  zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (DZ. U. z 2017 r., poz.1579) na usługi społeczne pn.: „ Świadczenie usług prawnych dla Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu ”.

UWAGA

Zmiana Ogłoszenia o zamówieniu w zakresie terminu składania i otwarcia ofert.

Strony

Subskrybuj Zamówienia publiczne