town

Produkty finansowe

Linia finansowa

Data uruchomienia naboru: 26.07.2018 r.

Rada Inwestycyjna 29 października 2018 r. zatwierdziła zmiany Regulaminu naboru – produkt Linia Finansowa. Z dniem 26 listopada 2018 r. zmianie uległ zakres wymaganych dokumentów oraz wzory dokumentów.