town

O nas

Wielkopolski Fundusz Rozwoju jest spółką Samorządu Województwa Wielkopolskiego,
działającą na rzecz rozwoju regionu.

Oferujemy wsparcie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, ukierunkowane na
rozwój obszarów miejskich i na rzecz projektów z zakresu efektywności energetycznej.
Wielkopolski Fundusz Rozwoju promuje Województwo Wielkopolskie.

Wielkopolski Fundusz Rozwoju

O spółceO spółce

Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu jest spółką Samorządu Województwa Wielkopolskiego, działającą na rzecz rozwoju regionu. Realizujemy zadania na rzecz Województwa Wielkopolskiego w zakresie zarządzania środkami finansowymi, pochodzącymi w szczególności ze środków zwróconych z Inicjatyw JEREMIE i JESSICA, wdrażanych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

działalność spółki

Działalność spółki<Działalność spółki

Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. udostępnia wsparcie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz wsparcie ukierunkowane na rozwój obszarów miejskich. Finansowanie oferowane jest m.in. przez wyłonionych przez spółkę pośredników finansowych, w postaci instrumentów finansowych w formie zwrotnej i kapitałowej. Jesteśmy partnerem dla MŚP, JST oraz innych inwestorów zainteresowanych rozwojem Wielkopolski.

 

 

Samorząd

Struktura właścicielskaStruktura właścicielska

Strukturę właścicielską Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. tworzy jedyny Wspólnik –  Województwo Wielkopolskie, posiadające wszystkie udziały w spółce.