town

Blog

10.12.2018

4 grudnia 2018 r. Zarząd Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju uczestniczył w corocznym Forum Bankowo-Samorządowym, którego organizatorem był Związek Banków Polskich.

Aktualna sytuacja po wyborach samorządowych, zbliżający się koniec aktualnej perspektywy unijnej i przygotowywane zmiany w przepisach warunkujących finansowanie jednostek samorządu terytorialnego znalazły się wśród tematów przewodnich spotkania.

więcej >>
06.12.2018

W dniu 5 grudnia 2018 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu odbyło się spotkanie informacyjne, które miało zaprezentować przedsiębiorcom zainteresowanym tematyką Funduszy Europejskich ofertę Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, a także Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Prelegenci z Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Poznaniu przybliżyli uczestnikom spotkania harmonogram naborów wniosków zaplanowanych na 2019 r.

więcej >>
06.12.2018

5 grudnia 2018 r. w siedzibie Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju odbyła się konferencja dotycząca możliwości finansowania MŚP z terenu Wielkopolski. Z propozycją zorganizowania wydarzenia wyszła Pani Jagoda Gołębiewska, Prezes Zarządu SWGK Consulting Sp. z o. o. 

więcej >>
05.12.2018

Wielkopolski Fundusz Rozwoju wspiera mikro, małe i średnie firmy z regionu, które chcą sukcesywnie rozwijać się na rynku lokalnym, krajowym, a także międzynarodowym. Zapewniane produkty finansowe są szansą na realizację śmiałych planów inwestycyjnych, służą wzrostowi konkurencyjności oraz likwidowaniu barier w dostępie do kapitału. Co więcej, środki te mogą ułatwić wielkopolskim przedsiębiorcom zagraniczny eksport usług lub/i produktów.

więcej >>
03.12.2018

Szanowni Państwo!

Zapraszamy na piąte spotkanie z cyklu wydarzeń biznesowych Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju „DOING BUSINESS: Kanada, Gwatemala, Urugwaj”, które odbędzie się 12 grudnia br. w godzinach 9:00 – 14:00 w Sali Konferencyjnej na piątym piętrze przy ulicy Szyperskiej 14 w Poznaniu.

 

Plejada ekspertów i osób z ogromną wiedzą i doświadczeniem na wyżej wymienionych rynkach. Niech zachętą będzie agenda.

 

więcej >>

Strony