town

Aktualności

16.08.2018

 Druga wizyta WFR w Gruzji z MŚP z Wielkopolski

W dniach 6 – 10 sierpnia 2018 r. odbyła się druga wizyta WFR w Gruzji z MŚP z Wielkopolski celem dokonania analizy ekonomicznej potencjału inwestycyjnego w Tbilisi i Kutaisi.

więcej >>
09.08.2018

W dniach 24-25 lipca br. w Licheniu Starym odbyła się I Ogólnokrajowa Konferencja Ekspansji Zagranicznej WFR, zorganizowana w celu omówienia możliwości nawiązania szerszej współpracy, wymiany doświadczeń, a także wspólnego przeanalizowania kierunków działań uczestników spotkania. Do udziału zaproszeni zostali przedstawiciele instytucji rządowych, agencji i stowarzyszeń krajowych oraz regionalnych, zaangażowanych w działania na rzecz zwiększania potencjału eksportowego MŚP. Uwzględniono również role i znaczenie instytucji finansowych w kontekście dostępnych instrumentów wsparcia dla MŚP.

więcej >>
01.08.2018

Wielkopolski Fundusz Rozwoju zaprasza do udziału w wizycie gospodarczej do Meksyku połączonej z Panamą, która odbędzie się w dniach od 9 września do 15 września 2018 r. Pomocy w organizacji wyjazdu udzielają nam Ambasady RP w Meksyku i Panamie oraz Zagraniczne Biuro Handlowe (ZBH) w Meksyku Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu.

więcej >>
26.07.2018

W dniu 26 lipca 2018 r. Wielkopolski Fundusz Rozwoju rozpoczął udzielanie pożyczek dla MŚP z Wielkopolski:

Pożyczka Regionalna – adresowana do przedsiębiorców z sektora MŚP, którzy zamierzają ubiegać się o realizację zamówienia publicznego lub realizują inwestycje na obszarze województwa wielkopolskiego;

Pożyczka Ekspansja – ułatwia wsparcie wielkopolskim przedsiębiorcom z sektora MŚP rozpoczęcie działalności eksportowej oraz dotychczasowego wolumenu rozwoju eksportu;

więcej >>
26.07.2018

W ślad za prośbami przedsiębiorców uczestniczących w pierwszym wyjeździe do Gruzji, Wielkopolski Fundusz Rozwoju zaprasza do udziału w drugiej wizycie gospodarczej, która odbędzie się w dniach od 6 do 12 sierpnia br.

więcej >>

Strony